[யூடியூப் நிகழ்படம்] வாராந்திர கூட்டம் 06-02-2022 (Weekly meet 06-02-2022) | Tamil

தமிழ் லினக்ஸ் கம்யூனிட்டியின் வாராந்திர கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.

Tags:
#TamilLinuxCommunity #WeeklyMeeting06022022 #Linux