[யூடியூப் நிகழ்படம்] அப்பாச்சி வெப்சர்வர் நிறுவுதல் - உபுண்டு 20.04 | Apache Installation - Ubuntu 20.04 | Tamil

இந்த காணொளியில்
Apache Installation in ubuntu 20.04
Create customized index.html
Run Apache in customized port
பற்றி காண்போம்

ஆக்கம்: த.தனசேகர் tkdhanasekar@gmail.com, காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழு
ஊக்கம்: foss community

Links:
https://github.com/tkdhanasekar/Linux_System_Administraton/tree/main/apache_ubuntu

Tags:
#apache #ubuntu #tamillinuxcommunity #linuxintamil #linuxsystemadministration #linuxadministration