டெபியன் சிறு மாநாடு 2022 - பாலக்காடு (Debian Mini Conference 2022 - Palakkad)

டெபியன் சிறு மாநாடு 2022 நவம்பர் 12 & 13 தேதிகளில் நடைபெற உள்ளது.