[யூடியூப் நிகழ்படம்] மொசிலா காமன் வாய்ஸ் - கூட்டம் - 24-04-2022 (Mozilla Common Voice - Meet - 24-04-2022) | Tamil

கடந்த 24-04-2022 அன்று நடந்த மொசிலா காமன் வாய்ஸ் கூட்டத்தின் நிகழ்படம் இங்கே வழங்கப்பட்டுள்ளது.

நிகழ்படத்தை வழங்கியவர்: முத்துராமலிங்கம் கிருஷ்னன், பயிலகம்

இணைப்புகள்:

குறிச்சொல்:
#Mozilla #CommonVoice #Linux