துருவங்கள் புத்தக வெளியீடு - ஜூலை 24 2022 - காஞ்சி லினக்ஸ் வாராந்திர கூட்டம்

இன்று காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழு வாராந்திர கூட்டத்தில் துருவங்கள் புத்தக வெளியீடு நடக்க உள்ளது. அனைவரும் கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

புத்தக வெளியீடு இனிதே நடந்தது. வெளியிடப்பட்ட புத்தகம் இங்கே உள்ளது.

2 Likes
3 Likes

Here is the review post of the weekly discussion held as an online meeting at KanchiLUG on Sunday, July 24, 2022 from 4:00 PM – 5:00 PM.https://jeslinsjournal.wordpress.com/2022/07/26/kanchilug-weekly-discussion-24-07-2022/

3 Likes

Thanks.

Happy to read the notes.

Share the meeting minutes to kanchilug mailing list too.

3 Likes
4 Likes