[யூடியூப் நிகழ்படம்] கணினி பாகங்கள் - பள்ளியில் லினக்ஸ் - அத்தியாயம் 4 - பாகம் 2 (Parts of Computer) | Tamil

இந்த நிகழ்படத்தில் கணினி பாகங்களை பற்றி தெரிந்துகொள்வோம்.

11ஆம் வகுப்பு முதல் அலகு, முதல் பாடத்தை முறையே கற்க இந்த லிங்கை பின்தெடரவும்

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: மோகன் ரா, ILUGC

Tags:
#TN11thCSUnit1Chapter1Part2 #ComputerParts #Linux