[யூடியூப் நிகழ்படம்] பேஷ் ஷெல் - தந்திரங்கள் (Bash - Tricks) | Tamil

பேஷ் ஷெல் உள்ள சில நுட்பங்களை எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதை இங்கே பார்ப்போம்.

நிகழ்படத்தை வழங்கியவர்: பரமேஷ்வர் அருணாச்சலம், காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழு (https://kanchilug.wordpress.com)

இணைப்புகள்:
https://man.archlinux.org/man/bash.1#Event_Designators

குறிச்சொற்கள்:
#Linux
#bash
#tricks