[யூடியூப் நிகழ்படம்] புத்தக மன்றம் (Book Club) - துருவங்கள் நுட்ப நாவல் - பக்கங்கள் 1-20

இந்த புதிய தொடரில் புத்தகம் படித்து அதில் கூறி இருக்கும் கருத்துக்களை பற்றிய விவாதத்தை இங்கே பகிர்ந்திருக்கிறோம்.

புத்தகம்: துருவங்கள் (நுட்ப நாவல்)
இணைப்பு: https://freetamilebooks.com/ebooks/dhuruvangal-technical-novel/
படித்த பக்கங்கள்: 1-20

1 Like