[யூடியூப் நிகழ்படம்] தீக்‌ஷா (Diksha - MOOC) | Tamil

தீக்‌ஷா எனும் MOOC பற்றி இந்த நிகழ்படத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

நிகழ்படத்தை வழங்கியவர்: மோகன் ரா, ILUGC

Links:

Tags:
#Diksha #MOOC #Linux