[யூடியூப் நிகழ்படம்] Emacs in tamil part 10 - Q&A

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: தங்க அய்யனார், KanchiLUG

குறிச்சொற்கள்:
#emacs #tamillinuxcommunity linux