[யூடியூப் நிகழ்படம்] emacs in tamil - part 3

ஈமாக்ஸ் எடிட்டரில் chemacs2 எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதை இந்த நிகழ்படத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: தங்க அய்யனார், KanchiLUG

குறிச்சொற்கள்:
#emacs #chemacs2 #linux #tamillinuxcommunity