[யூடியூப் நிகழ்படம்] Emacs in tamil part 5 - Dired

இந்த நிகழ்படத்தில் ஈமாக்ஸ் எடிட்டரில் dired பார்க்கலாம்.

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: தங்க அய்யனார், KanchiLUG

இணைப்புகள்:

குறிச்சொற்கள்:
#emacs #dired #tamillinuxcommunity #linux

1 Like