[யூடியூப் நிகழ்படம்] ஆண்ட்ராய்டுக்கான கட்டற்ற மென்பொருள் | FOSS for Android | F-Droid | Tamil

இந்த காணொளியில் F-Droid எவ்வாறு பயன்படுத்துவது? அதன் பயன் என்ன ? - என்பதை காண்போம்.

காணொளி வழங்கியவர்:
மணிமாறன், விழுப்புரம் கட்டற்ற மென்பொருள் குழுமம்

F-Droid: http://fdroid.org/

#fdroid #fossforandroid #tamil #android #vglug