[யூடியூப் நிகழ்படம்] FreeTamilEbooks பங்களிப்பாளர் நேர்காணல் (Interview) - நீச்சல்காரன் (Neechalkaran)

இந்த நிகழ்படத்தில் FreeTamilEbooks இணையதளத்தில் தன் புத்தகத்தை கட்டற்ற உரிமையில் (Creative Commons) வெளியிட்ட எழுத்தாளர் நீச்சல்காரன் அவர்களுடன் நடைபெற்ற உரையாடலை கானலாம்

தொகுப்பாளர்: தங்க அய்யனார்

புத்தகம்: மானிட்டர் உலகம்
எழுத்தாளர் இணையதளம்: http://www.neechalkaran.com/

#FreeTamilEbooks #CreativeCommons #FOSS #Linux