[யூடியூப் நிகழ்படம்] ஜிம்ப் - நிற வளைவுகள் (Gimp - Color Curves) | Tamil

ஜிம்ப் பயன்படுத்தி எப்படி ஒரு நிழற்படத்தில் உள்ள கருமை நிற எழுத்துக்களை மேலும் கருமைபடுத்தி தெளிவுபடுத்துவது என்பதை இந்த நிகழ்படத்தில் கற்போம்

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: தகவல்உழவன், விக்கிமீடியா

இணைப்புகள்:

குறிச்சொற்கள்:
#Gimp #ColorCurves #Linux