[யூடியூப் நிகழ்படம்] ஜிம்ப் - நிழற்பட அடுக்கின் அளவை சரிசெய்தல் (Gimp - resize canvas) | Tamil

ஜிம்ப் பயன்படுத்தி எப்படி ஒரு நிழற்படத்தில் தேவையில்லாத பாகங்களை நீக்கிவிட்டு அதன் அளவை சரிசெய்வது என்பதை கற்போம்

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: தகவல் உழவன், விக்கிமூலம்.

இணைப்புகள்:

குறிச்சொற்கள்:
#Gimp, #CanvasResize, #Linux