[யூடியூப் நிகழ்படம்] i3 window manager

i3 window manager
#linux #windowmanager #i3windowmanager #i3intamil

3 Likes

i3 பற்றிய அற்புதமான விளக்கம். மிக்க நன்றி.

2 Likes