[யூடியூப் நிகழ்படம்] இமேஜ் மேஜிக் - கன்வெர்ட் கமாண்ட் (ImageMagick - Convert Command) | Tamil

இமேஜ் மேஜிக்கில் உள்ள கன்வெர்ட் கமாண்ட் மூலம் எப்படி ஒரு நிழற்படத்தின் ரெசலியூஷனை மாற்றுவது என்று பார்போம்.

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: தகவல்உழவன், Wikimedia

Tags:
#ImageMagick #Convert #Commandline