[யூடியூப் நிகழ்படம்] Loop Habit Tracker | FOSS App | Tamil | Tamil Linux Community

  • Loop Habit Tracker என்றால் என்ன? (What is Loop Habit Tracker?)
  • எப்படி நிறுவுவது? (How to Install?)
  • எப்படி உபயோகிப்பது? (How to Use?)
  • பயன் என்ன?(What is the use?)

உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல பழக்கங்களை உருவாக்கவும், பராமரிக்கவும் இச்செயலி உதவுகிறது. தினசரி நினைவூட்டல்கள், அழகான விளக்கப்படங்கள் மற்றும் நுண்ணறிவு புள்ளிவிவரங்கள் மூலம் உங்கள் பழக்கம் காலப்போக்கில் மேம்பட உதவுகிறது.

App link: Loop Habit Tracker | F-Droid - Free and Open Source Android App Repository

#tamillinuxcommunity #foss #loophabittracker #tamil #tech #VGLUG

காணொளி வழங்கியவர்:
மணிமாறன், விழுப்புரம் கட்டற்ற மென்பொருள் குழுமம்

1 Like