லிப்ரேஆபிஸ் 2023 கருத்தரங்கத்திற்குக் கட்டுரைகள், பேச்சுகள் வரவேற்கப்படுகின்றன

லிப்ரே ஆபிஸ் 2023 கருத்தரங்கத்திற்குக் கட்டுரைகள், உரைகள், பயிற்சிப்பட்டறைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

கூடுதல் விவரங்களுக்கு: