ஓபன் ஸ்ட்ரீட் மேப் என்டர்ப்ரைஸ் சப்போர்ட் இருக்கா?

ஓபன் ஸ்ட்ரீட் மேப் என்பது கல்வித்துறைக்கானது மட்டும் தானா அல்லது அதை வணிகத் தேவைக்கும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாமா?

OpenStreetMap® is open data, licensed under the Open Data Commons Open Database License (ODbL) by the OpenStreetMap Foundation (OSMF).

You are free to copy, distribute, transmit and adapt our data, as long as you credit OpenStreetMap and its contributors. If you alter or build upon our data, you may distribute the result only under the same licence. The full legal code explains your rights and responsibilities.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Commercial_OSM_Software_and_Services