ஏன் தனியுரிம மென்பொருட்கள் ஆபத்தானவை?

ஏன் open source software மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் ?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02uttoryUNNuuDNdtgC1kWo1yMsD5S7Ln5ZKLzhELehCBhZwSZKtQgZbvgyy7ZsELhl&id=1121405403&mibextid=Nif5oz