சென்னை பயிலகத்தில் பெண்களுக்கு இலவசக் கணினி, நிரலாக்கப் பயிற்சி

வரும் ஏப்ரல் 1 முதல் 5 வரை பெண்களுக்கு இலவசக் கணினி, நிரலாக்கப் (Programming) பயிற்சி சென்னை வேளச்சேரி பயிலகத்தில் நடைபெறுகிறது.

கூடுதல் விவரங்களுக்கு: சென்னை பயிலகத்தில் பெண்களுக்கு இலவசக் கணினி, நிரலாக்கப் பயிற்சி – கணியம்