தமிழ் விக்கிப்பீடியா சந்திப்பு

தமிழ் விக்கிப்பீடியா சந்திப்பு

மே மாதத்திற்குரிய இணையவழிக் கலந்துரையாடல்

Sunday, 26 May • 11:00–12:00 IST
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/uvu-uuoa-ypw

வாய்ப்பிருப்பவர்கள் கலந்துகொண்டு தமிழ் விக்கிப்பீடியாவின் தொடர் முன்னேற்றத்திற்கு உதவுங்கள்.