பேச்சாளர்களுக்கான அழைப்பு -தமிழ் திறந்த மூல மென்பொருள் மாநாடு 2022

Updated

அனைவருக்கும் காலை வணக்கம்,

தமிழ் திறந்த மூல மென்பொருள் மாநாடு 2022 செப்டம்பர் 24, 2022 அன்று ஆஃப்லைன் சந்திப்பாக நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மாநாட்டிற்கான இறுதி செய்யப்பட்ட இடம் விரைவில் பகிரப்படும்.

இந்த மாநாட்டில், பேச்சாளர்களுக்கான தொழில்நுட்ப ஸ்டால்கள் இருக்கும், அங்கு அவர்கள் திறந்த மூல தொழில்நுட்பங்களைப் பற்றி விளக்கவும் பகிர்ந்து கொள்ளவும் முடியும்.

தமிழ் திறந்த மூல மென்பொருள் மாநாடு 2022 இல் தொழில்நுட்ப ஸ்டால்களுக்கு பேச்சாளர்களை அழைக்கிறோம். இந்த ஸ்டால்களில் நீங்கள் வழங்கக்கூடிய சில பரிந்துரைக்கப்பட்ட தலைப்புகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் உங்களின் சொந்த தொழில்நுட்ப தலைப்புகளைச் சேர்க்க தயங்காதீர்கள், ஆனால் இது Linux போன்ற FOSS தொழில்நுட்பங்களின் கீழ் வருகிறது என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். , இலவச/லிபர்/திறந்த மூல மென்பொருள்கள்/தொழில்நுட்பங்கள், திறந்த மூல நிரலாக்க மொழிகள்/கட்டமைப்புகள், திறந்த மூல வன்பொருள் போன்றவை.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட சில தலைப்புகள்:

 • LibreOffice
 • Firefox
 • Games
 • Gimp
 • Inkscape
 • 3d / blender
 • Desktop environments - Gnome/KDE/…
 • Free Software Philosophy
 • Wikipedia
 • FreeTamilEbooks
 • Creative Commons License
 • Docker
 • Kubernetes
 • Linux Network Servers
 • Python
 • Emacs
 • Flatpak
 • Programming
 • Golang/Rust
 • Voice Mozilla project
 • Tesseract OCR
 • Arduino
 • Raspberry Pi

----------குறிப்பு----------
டெக்னிக்கல் ஸ்டாலில் வழங்குவதற்கு உங்களுக்கென சொந்தமாக குனு/லினக்ஸ் நிறுவப்பட்ட மடிக்கணினி இருப்பதையும், மாநாட்டின் நாளில் நீங்கள் வழங்குவதையும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

நீங்கள் ஆர்வமாக இருந்தால், பின்வரும் விவரங்களை வழங்கவும்:

தலைப்பு:
உங்கள் பெயர்:
மின்னஞ்சல் முகவரி:
தொடர்பு எண்:

நன்றி

1 Like

Hi All,
Good morning!

Tamil Open Source Software Conference 2022 is planned to be held on september 24, 2022 as a physical meet. The finalized venue for the conference will be shared shortly.

In this conference, there will be technical stalls for speakers where they can explain and share about Open source technologies.

We are hereby inviting speakers for the technical stalls in the Tamil Open Source Software Conference 2022. Below are the few recommended topics you can present on these stalls and feel free to add technical topics of your own but make sure it comes under FOSS Technologies like Linux, Free/Libre/Open Source Softwares/Technologies, Open Source Programming Languages/Frameworks, Open Source Hardwares etc.

Few suggested topics :

 • LibreOffice
 • Firefox
 • Games
 • Gimp
 • Inkscape
 • 3d / blender
 • Desktop environments - Gnome/KDE/…
 • Free Software Philosophy
 • Wikipedia
 • FreeTamilEbooks
 • Creative Commons License
 • Docker
 • Kubernetes
 • Linux Network Servers
 • Python
 • Emacs
 • Flatpak
 • Programming
 • Golang/Rust
 • Voice Mozilla project
 • Tesseract OCR
 • Arduino
 • Raspberry Pi

----------Note----------
Make sure you have a GNU/Linux installed laptop of your own for presenting in the technical stall and your availability on the day of conference for presenting.

Please provide the following details as a reply to this mail thread if you are interested:

Topic:
Your Name:
Email Id:
Contact number:

2 Likes

Topic:

I am interested to talk on Few known 3 topics:
LINUX Network Server
Tesseract OCR
FreeTamilEbooks

Your Name: Guhan
Email Id: guhaninbox@gmail.com
Please confirm

1 Like

@guha
Great to see you are interested in multiple topics.

But having one topic per technical stall will be easy for the audience to understand. Since some of them are hearing about this for first time.

So select one topic for you in your stall. Maybe you can have your friends for the other two topics in seperate technical stalls.

Let me know what you think : )

Sir, i am intrested to talk
Topic: Python
Name: Balaji M
mail id: mbalaji211@gmail.com
contact number: 8124863127

Hi all,

An update on the event

The date for the Tamil open souce conference 2022 is changed to sep 24, 2022.

Hope the interested technical stall speakers are available on that day.

@balaji_m Happy to see your interest!
Hope you are available on sep 24. Further details will be shared soon

2 Likes

Topic : About Shotcut[video editing]& Gimp[ Photo editing] in linux mint.
Name : Deivendran
Email id : deivendrans02@gmail.com
Contact number : 8072126149

TOPIC : KODI
NAME : VARATHA RAMANUJAM
EMAIL ID : rockramanujam2222@gmail.com
CONTACT NUMBER : 7904291433

Topic : Open shot, Kdenlive
Name : Naveen Aravindh
Email Id : naveenaravindh4119@gmail.com
Contact number: 6380877883

Topic:Linux instalation
Name: E.sathiyanarayanan
Mail id: sathiya.e2000@gmail.com
Contact:7094549316

மாநாட்டுக்கான உரை

கிட் - ஒரு கால இயந்திரம் - கலாராணி
இந்தியாவில் கட்டற்ற மென்பொருட்கள் பயன்பாடு, பங்களிப்புகள் - விஜயலட்சுமி
விக்கிப்பீடியாவின் தாக்கம் - ஹரிப்பிரியா
இயந்திர வழிக்கற்றல் - ஒரு அறிமுகம் - நித்யா துரைசாமி

பிற விவரங்கள் விரைவில்.

@DEIVENDRAN_S @Naveen @Sathiya_33 and VARATHA RAMANUJAM

Happy to see your interests for presenting a stall in TOSS conf 2022. Further information will be communicated soon.

Topic: Git
Name: Jawtat Faiyaz J & Baskar S
Email: jawtatfaiyaz@gmail.com & bhaskarbadzmsd14@gmail.com
Contact no: 8939242437 & 9842027615

Topic:PSQL
Your Name:sabanayagam.R,Muthuraj.J
Email Id: sabaramesh144@gmail.com
Contact number:7010125802,8608930500

Topic: Selenium
Your Name: Yagapriyan.G & Alexander
Email Id: yagapriyan8@gmail.com &
antonyalexander8942@gmail.com
Contact number: 9524556784 & +91 95517 18244

@Bhaskar_Settu @Saba_Ramesh @Yagapriyan06
Happy to see your interests for presenting a stall in TOSS conf 2022. Further information will be communicated soon.

1 Like

Topic : Git ( install and code by pushing steps , what are all the tools )
Name : Surya R
Email Id: suriyasurya792@gmail.com
Mobile: 8925657608
Telegram ID : surya_r0123

Topic : About Shotcut[video editing]& Gimp[ Photo editing] in linux mint.
Name : pradeep M
Email id :vmpradeep78@gmail.com
Contact number : 7708100417-@vmpradeep2001-(telegram)
Combined with deivendran-@RogerDeva (telegram)

@Surya_R @Pradeep_M
Message acknowledged.

Topic: LibreOffice Writer
Name: Amirtharaj A
Email Id: raanandvicky@gmail.com
Contact Number: 9080762311