புதியவர்களுக்கு இலவச லினக்ஸ் புத்தகம் [ஆங்கிலம்]

புதியவர்களுக்கு இலவச லினக்ஸ் புத்தகம். தரவிறக்க: Linux Command Line Books by William Shotts