புதியவர்களுக்கு இலவச லினக்ஸ் புத்தகம் [ஆங்கிலம்]

புதியவர்களுக்கு இலவச லினக்ஸ் புத்தகம். தரவிறக்க: Linux Command Line Books by William Shotts

Introduction to Bash Scripting

இலவச மின்னூல்.

தளத்திலேயே பயிற்சி செய்து பார்க்கும் வசதியும் உள்ளது.