[யூடியூப் நிகழ்படம்] வாராந்திர செய்திகள் (Weekly News) - 2023-05-07

இந்த நிகழ்படத்தில் கடந்த வாரம் கட்டற்ற மென்பொருள் உலகத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளில் எங்களுக்கு தெரிந்த நிகழ்வுகளை பகிர்ந்துள்ளோம்.

பங்களித்தவர்கள்:

காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழு வாராந்திர உரையாடலில் பங்களித்த நன்பர்கள்.

செய்தி இணைப்புகள்:

குறிச்சொற்கள்:

#WeeklyNews #TamilLinuxCommunity #Linux