[யூடியூப் நிகழ்படம்] வாராந்திர செய்திகள் (Weekly News) - 2023-06-04

இந்த நிகழ்படத்தில் கடந்த வாரம் கட்டற்ற மென்பொருள் உலகத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளில் எங்களுக்கு தெரிந்த நிகழ்வுகளை பகிர்ந்துள்ளோம்.

பங்களித்தவர்கள்:

காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழு வாராந்திர கூட்டத்தில் பங்குபெற்றவர்கள்.

குறிச்சொற்கள்:

#WeeklyNews #TamilLinuxCommunity #Linux

1 Like