[யூடியூப் நிகழ்படம்] விக்கிப்பீடியா திட்டங்கள் (Wikipedia Projects) | Tamil

விக்கிப்பீடியா மற்றும் விக்கிப்பீடியாவில் உள்ள திட்டங்களை பற்றிய அறிமுகம்.

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: தகவல்உழவன் (விக்கிப்பீடியா பங்களிப்பாளர்)

Links:

#Tags:
#Wikipedia #WikipediaProjects #Tamil