[யூடியூப் நிகழ்படம்] விக்கிமூலம் - பல்வகை வெளியீடுகள் (WikiSource - Multiformat Output) | Tamil

விக்கிமூலத்தில் எப்படி புத்தகங்கள் பல்வகை வெளியீடுகளுக்காக வடிவமைக்கப்படுகின்றன என்பதை இந்த நிகழ்படத்தில் பார்போம்.

நிகழ்படத்தை வழங்கியவர்: தகவல் உழவன், விக்கிப்பீடியா

இணைப்புகள்:
https://ta.wikisource.org/

குறிச்சொற்கள்:
#Linux #Wikisource #MultiFormatOutputs