நான் இரண்டு (os) போடலாம் என்று பார்கிறேன் ஆனால் எந்த மாதிரி சிக்கல் வருகிறது கொஞ்சம் உதவுங்கள்

1 Like

முதலில் பிட்லாக்கரை டிசேபில் செய்யவும்

பிறகு லினக்ஸ் மிண்ட் நிறுவவும்.

தங்களால் பிட்லாக்கர் டிசேபில் செய்ய முடிந்ததா?

இல்லை. என்னிடம் போதுமான அளவு இணாயவாசதி இல்லாத காரணத்தினால் நிறுத்திவிட்டேன்

தோழர், பிட்லாக்கர் டிசேபில் செய்ய இணையம் தேவையில்லை. அதேபோல் லினக்ஸ் மிண்ட் நிருவவும் இணையம் தேவையில்லை.

என்னுடைய கணினியில் இன்னும் பல சிக்கல்கள் இருந்ததால் அதை அபபடியே நிறுத்திவிட்டேன் அப்ரம் தொடரலாம் என்று

Bitlocker. Disable செய்ய முடியவில்லை

![IMG_20220621_084941|690x318](upload://nv6rMPEYEWrUxwAteyLAhSpwQim.jpeg

Bitlocker disable எங்கு இருக்கிறது என்று தெரியவில்லை

Control Panel ல் System and Security என்று ஏதேனும் உள்ளதா? அப்படி இருந்தால் அதன் உள் சென்று வரும் திரையை பகிரவும்.

Start கிளிக் செய்து Settings செல்லவும். வரும் திரையை பகிரவும்.

Update and security கிளிக் செய்யவும். வரும் திரையை பகிரவும்

இடதுபுரம் உள்ள Device Encryption தேர்வு செய்யவும். வரும் திரையை பகிரவும்.

BitLocker Settings கிளிக் செய்யவும். வரும் திரையை பகிரவும்.

இந்த Device Encryption திரைக்கு மீண்டும வரவும். Turn Off என்பதை கிளிக் செய்யவும். வரும் திரையை பகிரவும்.